AKTUALNOŚCI

Medicus - Photography Contest 2020

04 Feb 2020

We are pleased to announce a Photography Contest 2020. Date of contest: 03/19/2020. One of Polish artist from tri-state area will present opinion, critique on each piece.

czytaj więcej

WYDARZENIA

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kwiecień 2020 Towarzystwa MEDICUS

W trakcie zebrania zostaną przeprowadzone wybory do zarządu towarzystwa na okres: Kwiecień 2020 - Kwiecień 2022.

  Do wyborów przystąpią członkowie obecnego zarządu towarzystwa: Dr. Tadeusz Pyz, MD - prezez D...

czytaj więcej

ZNAJDŹ DOKTORA


AKTUALNOŚCI

Apr 01, 2019

W załączeniu przesyłam proponowane poprawki do Statutu Towarzystwa Medicus z 18 lutego 1998. Minęło ponad 20 lat, postęp technologiczny wymusza dostosowanie Statutu Towarzystwa.

PROPONOWANE POPRAWKI >>>

Przedstawione poprawki to wynik intensywnej pracy, wielogodzinnych dyskusji, wymiany argumentów i kontrargumentów wszystkich członków Zarządu: Dr. Tadeusza Pyz, Dr. Michała Kulon, Dr. Jolanty Sykora-Sygnarowicz, Dr. Anny Pyz, Dr. Dariusza Nowaka

Planujemy organizację rocznego spotkania sprawozdawczego Towarzystwa Medicus, w trakcie którego chcielibyśmy zatwierdzić poprawioną wersje statutu.

Teraz jest czas dla Was.

1. Prosimy o przejrzenie dokumentu, o Wasze komentarze i Wasze propozycje zmian - wysyłać na adres mailowy sekretarza: Linden515@verizon.net

Prosimy wszystkich Was o wejście na stronę Towarzystwa Medicus: www.MedicusSociety.org celem uaktualnienia swojego profilu. W prawym górnym rogu znajdziecie okno logowania do indywidualnego profilu, jeżeli nie pamiętacie hasła - można je zresetować w tym samym miejscu.

Jeżeli nie znajdziecie swojego profilu to można go utworzyć w głównym menu: JOIN US

Przypominam o opłacie składek członkowskich za okres 6/1/2018 - 6/1/2019. Opłata składek za ten okres czasowy da Wam prawo głosu na rocznym zebraniu sprawozdawczym w kwietniu 2019. Uprzejmie przypominam, że według obecnie obowiązującego statutu (artykuł 4.6), sekretarz towarzystwa przedstawia listę osób uprawnionych do głosowania na minimum 5 dni przed datą zebrania. Opłata członkowska wpłacona po tej dacie zostanie odnotowana, ale nie spowoduje wprowadzenia was na listę uprawnionych do głosowania na rocznym zebraniu Towarzystwa Medicus w kwietniu 2019.

2. Głosowanie przez „proxy” jest dozwolone (artytkuł 4.5) - w aktualnym statucie z 1998 każdy
aktywny członek towarzystwa obecny na zebraniu może przedstawić tylko jeden dokument „proxy” od aktywnego członka towarzystwa. Artykuł 4.6 wymaga aby obydwie te osoby znajdowały się na liście uprawnionych do głosowania. Dokument „proxy” obowiązujący na zebraniu Towarzystwa Medicus w kwietniu 2019 zostanie udostepniony wkrótce.

Z poważaniem,
Dariusz Nowak, MD, ECNU
Sekretarz Towarzystwa

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
facebook