NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Spotkanie prywatne zorganizowal dr Lech Gredysa, były prezes zarzadu. Celem spotkania bylo werbowanie nowych czlonkow Medicus na Long Island. read more

3 4 5 6 7 8
SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook