EVENTS

Zapraszamy na Żywiec Cup 2019

Polish American Golf Association zaprasza serdecznie wszystkich członków Medicus do wspólnej zabawy na Żywiec Cup w dniach 12-14 lipca 2019.

Spotkanie odbędzie się w Hanah Golf & Mountain Resort w Margaretville, NY. Oprócz turnieju klin...

read more

FIND A DOCTOR


NEWS

Apr 25, 2018

Członkiem honorowym i doradcą / konsultantem naukowym Medicusa został nasz honorowy gość Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, kierownik II Katedry Chirurgii - Wydziału Lekarskiego II i kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 10 lat Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Zajmowane stanowiska

 • 2002 r. – 2008 r. - Prodziekan Wydziału Lekarskiego II 
 • 2006 r. – nadal – Konsultant Wojewódzki w zakresie Chirurgii Naczyń
 • 2007r – nadal – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
 • 2008 r. – nadal – DyrektorCentrum Kształcenia w Języku Angielskim
 • 2008 r. – 2016 r.  -  Prorektor  UM ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
 • 2008  - 2010 r.   Redaktor Naczelny czasopisma „Leczenie Ran”
 • 2011r.  – nadal - członek kolegium redakcyjnego czasopisma – „Leczenie Ran”
 • 2011r.  – nadal - członek kolegium redakcyjnego czasopisma – „Acta Angiologica”
 • 2011 – 2017 r.  KIEROWNIK II KATEDRY CHIRURGII - UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego W POZNANIU
 • 2011 – 2017 r. – KIEROWNIK KLINIKII CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYŃ -  

UNIWERSYTET MEDYCZNY
im. Karola Marcinkowskiego W POZNANIU
61-848 POZNAN, DŁUGA ½

 • 2015 r. -  nadal – członek Komisji do spraw procedur i audytów klinicznych w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej przy Ministrze Zdrowia
 • 2016r. – nadal – ekspert AOTM i T

NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. Złoty Krzyż Zasługi – 2007 r.
 2. Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – 2012r.
 3. Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia – 2011r.
 4. Indywidualna Nagroda Dydaktyczno - Naukowa 2003r.
 5. Zespołowa Nagroda Naukowa – 2008r.
 6. Zespołowa Nagroda Naukowa – 2010r.
 7. Zespołowa Nagroda Naukowa – 2016r.
 8. Indywidualna Nagroda Dydaktyczna – 2004r.
 9. Indywidualna Nagroda Dydaktyczna – 2004r.
 10. Zespołowa Nagroda Dydaktyczna – 2007r.
 11. Zespołowa Nagroda Dydaktyczna – 2008r.
 12. Indywidualna Nagroda Organizacyjna  – 2009r.
 13. Indywidualna Nagroda Organizacyjna  – 20012r.

Przynależność do towarzystw i organizacji:

 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej Prezes Zarządu 2014 – 2016 r.
 • Polskie Towarzystwo Flebologiczne - Członek Zarządu
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej – Przedstawiciel Polski w Zarządzie
 • Międzynarodowe Towarzystwo Angiologiczne
 • Amerykańskie Towarzystwo Torakochirurgiczne

Studia:

 • 1976-1983 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dorobek zawodowy

Specjalizacje:

 • 1986 r. I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej
 • 1993 r. II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej
 • 2003 r. specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej
 • 2004 r. specjalizacja z zakresu angiologii

Stopnie naukowe:

 • 1994 r. - doktor nauk medycznych 
 • 2001 r. - doktor habilitowany nauk medycznych 
 • 2004 r .- Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii 
 • 2008 r. - Profesor nadzwyczajny

Dorobek naukowy

 • Prace oryginalne – autor i współautor: 120
 • Komunikaty zjazdowe:202
 • Rozdziały do monografii i podręczników: 30
 • Redaktor podręczników: 4
 • Udział w badaniach KBN – w 6 projektach
 • Wskaźnik IF – 24,566
 • Wskaźnik KBN – 860,000

2008 - 2010 Redaktor Naczelny czasopisma "Leczenie Ran"
2011 - członek kolegium redakcyjnego "Leczenia Ran" i "Acta Angiologica"

Od 2011 organizator i kierownik naukowym cyklicznych, corocznych, międzynarodowych, naukowo – szkoleniowych konferencji naczyniowych o zasięgu europejskim pt. : STOPA CUKRZYCOWA - miejsce konferencji – Poznań

Zainteresowania zawodowe

 • Patologia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej – badania morfologiczne, genetyczne i biomechaniczne

 • Zastosowanie angiogennej terapii genowej (VEGF) u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn

 • Zastosowanie przeszczepów allogenicznych u chorych z zakażeniem protez naczyniowych

 • Endowaskularne leczenie chorób naczyń

 • Patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej

 • Leczenie ran przewlekłych

 • Stopa cukrzycowa

STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE:

 • 1981 r. (od 1.08 do 30.09) - Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu w Rotterdamie
 • 1983 r. (od 1.06 do 30.06) - Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kuopio
 • 1985 r. (od 1.09 do 14.09) - Kurs Chirurgii Urazowej w Lund
 • 1989 r. (od 1.02 do 31.05) - Szpital Kliniczny w Aalst
 • 1995 r. (od 01.05 do 30.06) - pobyt szkoleniowy w Klinikach Chirurgii Naczyń Szkół Medycznych w Nowym Jorku:
  - Montefiore Medical Center;
  - New York University Hospital;
  - Columbia University Hospital;
 • 1998 r. (od 1.07 do 31.07) - Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu w Kilonii
 • 2005 r. (od 1.08 do 31.08) - University of Pennsylvania
SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook