NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Aug 19, 2016

Drodzy Koledzy i Koleżanki: serdecznie zapraszamy do zapisania się do organizacji MEDICUS ( Polish-American Medical Society, INC.), zrzeszającej polskich lekarzy, stomatologów i farmaceutów.

Drodzy Koledzy i Koleżanki:

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do organizacji MEDICUS ( Polish-American Medical Society, INC.), zrzeszającej polskich lekarzy, stomatologów i farmaceutów.

Zarząd "Medicusa" ma na celu promocję działalności polskich lekarzy w USA oraz rozszerzenie współpracy wśród lekarzy polonjinych, nawiązanie kontaktów z ośrodkami akademickimi w Polsce i USA, wznowienie działalności charytatywnej i edukacyjnej. Dzięki ofiarnej pracy Zarządu oraz aktywnych członków "Medicusa" opłacających składki od 2015 roku mogliśmy przeprowadzić wiele czynności niezbędnych do tego, aby nasza organizacja mogła aktywnie działać.

Zarząd wybrany w maju 2015 na Walnym Zebraniu zrealizował ustalone plany na rok 2015/2016:

 • Co miesiąc odbywają się  spotkania Zarządu.
 • "Medicus" zostal ponownie uznany przez IRS oraz Office of the Attorney General jako aktywna społeczna organizacja charytatywna NON-FOR-PROFIT 501(c) (3).
 • Została zbudowana strona internetowa, która będzie służyć lekarzom, farmaceutom, pacjentom, Polonii oraz lekarzom w Polsce. Zarejestrowani na stronie, aktywni członkowie "Medicusa" mogą umieścić na niej dane adresowe swojego gabinetu, z mapą dojazdową i z linkiem do swojej strony internetowej. Strona jest prowadzona i reklamowana przez Polish Pages, Inc. www.MedicusSociety.org
 • Uaktualniliśmy bazę danych polskich lekarzy praktykujących w NY i NJ oraz przeprowadziliśmy rekrutację lekarzy, którą nadal kontunujemy. 
 • Zorganizowaliśmy w grudniu 2015 spotkanie świąteczne w Konsulacie Generalnym RP, które cieszyło się dużym powodzeniem.
 • 10 kwietnia 2016 odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 • Członkowie Zarządu uczestniczyli w wielu istotnych wydarzeniach polonijnych. Najważniejszym z nich było spotkanie Polsko-Amerykańskiego Szczytu Liderów Polonijnych w Waszyngtonie. W ciągu 2 dni doszło do spotkań w Senacie, Ambasadzie RP i w Białym Domu. Prezes, D. Konopka reprezentował "Medicusa".
 • 01/21/16 - Zarząd był na inauguracji Wielkiego Marszałka Parady 2016, Dr. D. Koch
 • 01/31/16 - Dr. Konopka wziął udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu J. Dziedziczak
 • 02/22-23/16 - D. Konopka w zastępstwie prof. L. Pokory wygłosił wykłady w Konsulacie RP i Kurierze Plus "The world’s first lasers from CTL in Warsaw"    
 • 3/12/16 - Konferencja Młodej Polonii w Konsulacie Gen. RP, w której uczestniczył wiceprezes Dr. Dariusz Nowak. Medicus był współorganizatorem spotkania.
 • 4/16/16 - Dr. Konopka uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia J. Pinkas
 • 04/28-30/16 - Dr. Konopka odbył 3 dniowe szkolenie Fundraising For Nonprofits
 • 06/2-4/16 - Medicus wziął udział w Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie, w którym uczestniczyli Dr. Anna Pyz, Dr. Tadeusz Pyz oraz Dr. George Król. Dr. George Król wygłosił referat “Percutaneous Ablation of Osseous Spinal Metastases”.
 • 06/23 /16 - w siedzibie ONZ, polska fundacja "Rodzić po ludzku" otrzymała nagrodę. W ceremonii uczestniczli przedstawiciele Zarządu "Medicusa": Dariusz Konopka, D.D.S., Anna Pyz D.D.S. i Jolanta Sykora-Sygnarowicz D.D.S.
 • 07/12/16 - "Medicus" został przekształcony ze stowarzyszenia w korporację Medicus, Polish-American Medical Society, INC, NOT-FOR-PROFIT CORPORATION oraz zarejestrowany w NYS Dep. of State.

 Program Zarządu "Medicusa" na kolejny rok:

 • Rozbudowanie interaktywnej strony internetowej dla członkow "Medicusa", m.in. z sekcją ogłoszeń dla lekarzy różnych specjalizacji z podaniem informacji pacjentom
 • Zatrudnienie osoby Public Relation (PR) w celu wzmocnienia promowania "Medicusa" wśród polskich lekarzy, studentów, farmaceutów, pacjentów, profesjonalnych organizacji polonijnych i Polonii.
 • Organizowanie wykładów i konferencji medycznych z innymi organizacjami.
 • Pomoc lekarzom, farmaceutom, studentom medycyny, stomatologii i farmacji.
 • Stworzenie sekcji dla studentów medycyny, stomatologii i farmacji.
 • Organizowanie akcji charytatywnych wspólnie z innymi organizacjami.
 • Garden Party Southampton 9/10/2016. Wykład: ‘’Wine Enthusiast’’ dr. Joe Rozdeba
 • Udział "MEDICUSA" w Paradzie Pułaskiego 10/02/16 z Marszałkiem Dr. Koch
 • Zorganizowanie Christmas Party 12/10/2016 w Konsulacie Polskim RP
 • Zorganizowanie Walnego Zebrania "Medicusa" w kwietniu 2017. 

W tym roku "Medicus" obchodzi 50-cio lecie istnienia. Mamy nadzieję, że z Państwa poparciem i czynnym udziałem będziemy kontynuować misje poprzedników przez następne lata wspierając się zawodowo i towarzysko oraz służąc polskim pacjentom i Polonii. Serdecznie zapraszamy do "Medicusa" nowych członków i tych którzy o nas tymczasowo zapomnieli. Gorąco zachęcamy do współpracy zwłaszcza osoby dysponujące wolnym czasem. Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie, współpracę i wsparcie finansowe poprzez opłacenie składek oraz donacje na rzecz "Medicusa". Od roku "Medicus" jest ponownie aktywny, widoczny i doceniany w środowisku polskich lekarzy, profesjonalnych organizacji w tym przez Radę Polonii przy Polskim Konsulacie, The Polish-American Med. Society w Chicago, Fed. Pol. Org. Med., Konsulat Generalny RP, Polską Misję przy ONZ, Ambasadę Polską w Waszyngtonie, Ministerstwo Zdrowia i MSZ w Polsce.

Więcej informacji na temat, działalności, wydarzeń oraz korzyści wynikających z zostania członkiem "Medicusa" i rejestrację znajdziecie Państwo na naszej stronie. Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony: www.MedicusSociety.orgktórą będziemy reklamować, regularnie uaktualniać informując o wydarzeniach, które się odbyły i nadchodzącychzachęcając Państwa do udziału.

Kontakt: email: info@medicussociety.org lub tel: 347-448-6001

www.MedicusSociety.org

Z poważaniem,
Dariusz Konopka DDS, MS - Prezydent
Dariusz Nowak MD - Wiceprezydent
Sara Nasiek MD - Sekretarz
Anna Pyz DDS - Skarbnik
Jolanta Sykora-Sygnarowicz DDS - Członek Zarządu

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook