NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Jun 13, 2016

Dnia 13 czerwca 2016 odbyło się pożegnanie Konsul Generalnej Urszuli Gacek.

Członkowie Rady Polonijnej przy Konsulacie Generalnym RP w NY, przedstawiciele organizacji, instytucji, stowarzyszeń polonijnych, weteranów, dzieci i młodzież z żalem żegnały Konsul Generalną Urszulę Gacek. Medicus reprezentowali na tym spotkaniu Dr. Dariusz Konopka - prezes, Dr. Anna Pyz - skarbnik oraz Dr. Tadeusz Pyz - były prezes.

Przedstawiciele instytucji i organizacji polonijnych podziękowali Konsul Generalnej Urszuli Gacek, za jej wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie dla Polonii jakie włożyła. W tak krótkim czasie jej pobytu, bardzo aktywnie włączyła się w życie Polonii Amerykańskiej porzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach, które odbyły się w Konsulacie oraz różnych odległych miejscach. Była jedynym Konsulem Generalnym, który w tak krótkim czasie, osobiście odwiedził najwięcej odłegłych miast i miasteczek zamieszkałych przez rodaków, nie odmawiając nikomu zaproszenia - komentowali uczestnicy. Od początku swojej działalności pragnęła dobrze poznać organizacje i stowarzyszenia polonijne, nawiązać współpracę z nimi, docenić ich działalność, osiągnięcia, patriotyzm i krzewienie kultury polskiej. Konsul Gacek nawiązała wiele kontaktów z organizacjami, o których zapomniano, zapraszając ich przedstawicieli do współpracy z Konsulatem i innymi organizacjami, wspominali uczestnicy spotkania. Pani Konsul starała się pomagać też najbardziej potrzebującym rodakom, odwiedzając instytucje wspierające biednych i bezdomnych. Dziękowano jej też za niestrudzony ogrom pracy jaką włożyła dla Polski, broniąc jej dobrego imienia, interesów i bezpieczeństwa.

Dr. Konopka w imieniu lekarzy serdecznie podziękował Konsul za jej życzliwość dla "Medicusa", dobrą współprace z lekarzami i bliski kontakt osobisty. Dodał, że realizacja celu poznania i współpracy z Polonią szybko zaowocowała. Nie trzeba komentować dzisiejszego wzruszającego pożegnania i liczby uczestników. Prezes Konopka dziękował też Konsul Generalnej za jej duże zaangażowanie i poświecenie czasu dla organizacji polonijnych, a szczególnie dla Rady Polonijnej, której działalność i spotkania w Konsulacie i siedzibach organizacji polonijnych połączyły i wzmocniły Polonię, umożliwiły bliższe poznanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami polonijnymi na wschodnim wybrzeżu. Życząc jej dużo sukcesów w dalszej pracy zawodowej i życiu osobistym, Konopka dodał "będzie nam Pani bardzo brakowało i będziemy długo o Pani pamiętać".

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook