NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Nov 11, 2015

Dr. George Król wygrał konkurs w kategorii Nauka "Wybitny Polak za granicą" w 2015. Z okazji Święta Niepodległości 13 listopada 2015 w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku zostały rozdane nagrody w Konkursie "Wybitny Polak za granicą".

Na tej uroczystości została przyznana nagroda w konkursie "Wybitny Polak w USA" w kategorii Nauka dr. Jurkowi Król.

W 2015 roku odbyła się piąta edycja prestiżowego konkursu "'Wybitny Polak za granicą",  którego głównym organizatorem jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego znana z przyznawania prestiżowego Godła "Teraz Polska". Konkursy odbywają się jednocześnie w kilku krajach Europy Zachodniej i USA, gdzie za organizację i koordynację konkursu odpowiada Pangea Alliance we współpracy z konsulatami RP w Chicago i Nowym Jorku.

25 marca 2015 obradowała nowojorska kapituła konkursu wspólnie z Polonijną Radą, utworzoną przy Konsulacie Gen. RP. "Medicus" jest aktywnym członkiem rady, którego reprezentantem od jej założenia jest prezes dr. Dariusz Konopka.

Misją konkursu "Wybitny Polak" jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, docenienie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces poza granicami Polski - oświadczył Grzegorz Fryc z "Pangea Alliance".

Do konkursu w 2015 r. zgłosiło się wyjątkowo dużo kandydatow, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu konkursem oraz tym, że nasi rodacy mieszkający na emigracji odnoszą duże sukcesy w różnych dziedzinach i życiu społecznym Polonii Amerykańskiej.

"W każdej kategorii mieliśmy wybitne osoby, dużo kandydatów i naprawdę było nam trudno wybrać zwycięzców" - stwierdził konsul Mateusz Stąsiek, na obradach kapituly 25 marca. "Dyskusja trwała kilka godzin, aby ostatecznie wylansować zwycięzców’’, dodał Leszek Sadowski, wiceprezes Nowego Dziennika, członek kapituły.

Poszczególni członkowie kapituły zgłaszali swoich kandydatów w pięciu kategoriach: Biznes, Nauka, Kultura, Młody Polak, Osobowość.

W kategorii Nauka prezes "Medicusa" dr. Dariusz Konopka zgłosił kandydaturę dr. George Króla, wieloletniego i zasłużonego członka naszego stowarzyszenia, członka honorowego Medicusa oraz Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Dr. Król jest jednym z najwybitniejszych neuroradiologów na świecie. Prof. Król, długoletni pracownik szpitala Memorial Sloan-Kettering Cancer na Manhattanie, ponad 23 lata pełnił funkcję szefa oddziału neuroradiologii tego szpitala, który przez ostatnie 25 lat jest uznany w rankingu jako najlepszy szpital rakowy w USA. Jest autorem wielu publikacji naukowych, referatów na kongresach światowych, w tym w Polsce. Jego CV liczy ponad 45 stron. W swoich badaniach i pracy klinicznej  koncentruje się na zastosowaniu nowych technik obrazowania, używanych w walce z pierwotnymi ogniskami raka mózgu i kręgosłupa oraz ich przerzutami.

George Król przez wiele lat było mentorem i przyjacielem dla wielu polskich lekarzy, którzy odbywali praktyki i staże w tym szpitalu. Serdecznie mu dziękujemy za jego prace naukową, pomoc i promocje polskich lekarzy w USA i za granicą oraz gratulujemy ogromnych osiągnieć!

W dniu 13 listopada 2015 w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości i uroczyste wręczenie nagród konkursu "Wybitny Polak za granica". Na spotkaniu był obecny prezes "Medicusa" Dr. Dariusz Konopka oraz kilku członków naszego stowarzyszenia, którzy gorąco pogratulowali laureatom, a w szczególności naszemu zwycięzcy, prof. Jurkowi Królowi.

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook