NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Apr 21, 2016

Polish-American Investment Dialogue: Dnia 21 kwietnia 2016 odbylo się w Nowym Jorku spotkanie zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP. W sesji wźieli udział przedstawiciele delegacji rządowej z Polski na czele z premier Beatą Szydło, pracownicy Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku, przedstawiciele Departamentu Wydziału Handlu U.S. oraz dyrektorzy czołowych amerykańśkich firm inwestycjnych i koncernów.

Głównym celem sesji były prezentacje na temat wzrostu ekonomicznego i gospodarczego Polski, a zarazem zachęcenie do dalszej współpracy gospodarczej oraz inwestycji firm amerykańskich w naszym kraju. Na spotkaniu stwierdzono, że Polska ma duży potencjał inwestycyjny w wielu sektorach, w tym farmaceutycznym, usługach medycznych, produkcji sprzętu medycznego, kosmetyków, maszyn w przemyśle ciężkim, mebli, żywności etc.

Urszula Gacek, Konsul Generalna RP rozpoczęła sesję witając dostojnych gości i prelegentów. Następnie Aneta Kuczewska, wicekonsul Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji powitała gości i przedstawiła spikerów.

Głównym punktem programu było wystapienie Premier RP Beaty Szydło, która przedstawiła obecny stan ekonomiczny i gospodarczy w Polsce. Gorąco zachęcała do inwestycji w Polsce, której gospodarka w Europie Środkowej jest dominująca. Stwierdziła, że wiele zagranicznych firm ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji otwiera oddziały swoich fabryk w naszym kraju. Polska, członek UE od 2004 roku, odgrywa coraz większą rolę w UE. Premier podkreśliła, ża nadal są duże dofinansowania i dotacje z UE dla nowych i rozwijających się biznesów w Polsce. Zaznaczyła, że nie powinniśmy tej szansy zmarnować, ale dobrze ją wykorzystywać. Premier dodała, że polskie startups w kraju i za granicą tym w USA, odnoszą coraz większy sukces, ale potrzebny jest kapitał zagraniczny na ich szybszy i dalszy rozwój.

Innymi spikerami byli Paweł Choraży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Brożek, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju. Stronę amerykańską reprezentował Marjorie A. Chorlins, Wiceprezydent Spraw Europejskich, U.S. Wydzial Handlu, który w swoim wystąpieniu podkreślił możliwość rozszerzenia inwestycji i wzmocnienia stosunków ekonomicznych z Polską.

Panelistami sesji byli przedstawiciele z czołowych amerykańskich firm biznesowych: Goldman Sachs, IBM, Ernst & Young, Boeing, GE, Baker & McKenzie.

W konferencji uczestniczył również dr hab. Jan Klimek, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej(SGH) w Warszawie - Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego.

Stowarzyszenie lekarzy "Medicus", na wschodnim wybrzeżu USA, reprezentował Dr. Dariusz Konopka. Spotkanie zakończyło się lunchem i networkiem. Prezes Konopka nawiązał wiele kontaktów z liderami organizacji polonijnych z różnych stanów USA oraz przedstawicielami delegacji rządowej i instytucji  w Polsce w tym z prof. Janem Klimek, który zachęcał Dr. Konopka do zwiększenia aktywności i promocji "MEDICUSA" w Polsce oraz nawiązania kontaktów z ośrodkami akademickimi.

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook