NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Apr 16, 2016

Dnia 11 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Jarosława Pinkas z członkami klubu biznesmenów PABC i stowarzyszenia lekarzy ’’Medicusa’’, które reprezentowal prezes Dr. Dariusz Konopka.

W dniach 11-15 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku przebywał Jaroslaw Pinkas, wiceminister zdrowia, który wziął udział w 49 sesji Komisji ds. Populacji i Rozwoju ONZ w Nowym Jorku. Korzystając z okazji pobytu wiceministra w Nowym Jorku prezes Polish American Business Club Inc. (PABC) Witold Karwowski i były prezes klubu Robert Nizioł zaprosili wicieministra Pinkas na prywatne spotkanie w Yale Club na Manhattanie. W trakcie lunchu wiceminister omówił kilka zagadnień dotyczących funkcjonowania służby zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i USA, nowego programu "Rodzina 500 plus" ’oraz rozwoju turystyki medycznej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło kilku czlonków PABC, finansistów z Wall Street, wiceprezes Nowego Dziennika i PABC Leszek Sadowski oraz prezes "Medicusa" Dr. Dariusz Konopka. Wiceminister Pinkas zachęcał Dr. Konopka do nawiązania kontaktów i współpracy lekarzy polonijnych, specjalistów pracujących w ośrodkach naukowych, szpitalach w USA, z lekarzami, szpitalami i ośrodkami akademickimi w kraju oraz w celu promowania turystyki medycznej w Polsce. Przedstawił ogromne możliwości i potencjał rozwinięcia turystyki medycznej w sektorze prywatnym w Polsce, podając przykład Turcji, która w ciągu ostatnich lat stała się potęgą w turystyce medycznej. Turcja obecnie uzyskuje dochód około 8 miliardow rocznie z turystyki medycznej. Stwierdził, że w "Polsce mamy znakomicie wykształconych lekarzy, mówiacych bardzo dobrze po angielsku, dobrą kadrę medyczną, polskie szpitale oferują najnowocześniejszy sprzęt", dodał

"Spełniamy wszystkie kryteria, a zwlaszcza kadrowe, aby móc leczyć pacjentów z zagranicy”.

Wiceszef ministerstwa zdrowia oświadczył, że w Polsce mamy wysokiej klasy specjalistów - kardiochirurgów, neurochirurgów, oraz osrodki rehabilitacji kompleksowej typu sanatoriów wyposażonych w dobrze przygotowaną kadrę medyczną i wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny.

Dodatkowym czynnikiem zachęcajacym dla polskich pacjentów przebywających za granicą są koszty leczenia i rekonwalescencji w Polsce, które  są znacznie niższe niż w USA. Wiceminister oświadczył, że jest też duży potencjał dla inwestorów zagranicznych w sektorze medycznym, aby otworzyć prywatne, nowoczesne domy opieki typu sanatoriów zapewniających dobrze wykwalifikowaną kadrę medyczną dla starszych pacjentów oraz tych wymagających długoczasowej rekonwalescencji , którzy dysponujących środkami finansowymi na ich utrzymanie. Stwierdził, że zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jest duży, gdyż może służyć nie tylko polskim pacjentom i za kilka lat wzrośnie w tym sektorze na podstawie obserwacji w innych krajach UE.

Na koniec spotkania wiceminister Jarosław Pinkas gorąco zapraszał prezesa Dr. Konopka do nawiązania bliskich kontaktów "Medicusa" z Ministerstwem Zdrowia i Uniwersytetami Medycznymi w Polsce w celu wzajemnej promocji, poparcia i współpracy, która może przynieść obustronne korzyści.

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook