EVENTS

Przełożenie daty Walnego Zebrania

Z uwagi na zaistniałe okoliczności wynikłe z powodu pandemii wirusa Covid-19.

Zarząd Towarzystwa - MEDICUS w składzie: Dr. Tadeusz Pyz - Prezes Dr. Michał Kulon - Wiceprezes ...

read more

FIND A DOCTOR


EVENTS

Monday, February 22 at 6:30 pm read more

16 Stycznia, Sobota, godzina 7 wieczór read more

The Polish Institute of Arts and Sciences of America... read more

Christmas Party - Photos read more

Dec 05, 2015
December 5th, 2015 Saturday, at 6 pm read more

1 2 3 4 5 6
SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook