EVENTS

X Kongres Polonii Medycznej

Kongres Polonii Medycznej oraz Światowy Zjazd Lekarzy Polskich jest to największe międzynarodowe spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego świata.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej oraz III Światowego Zjazdu Lekarzy P...

read more

FIND A DOCTOR


EVENTS

Konferencja młodej Polonii. KG RP w Nowym Jorku, 12 marca 2016 r. read more

Tuesday, February 23 at 7:00 pm read more

Monday, February 22 at 6:30 pm read more

16 Stycznia, Sobota, godzina 7 wieczór read more

The Polish Institute of Arts and Sciences of America... read more

Christmas Party - Photos read more

Dec 05, 2015
December 5th, 2015 Saturday, at 6 pm read more

1 2 3 4 5
SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook