EVENTS

Przełożenie daty Walnego Zebrania

Z uwagi na zaistniałe okoliczności wynikłe z powodu pandemii wirusa Covid-19.

Zarząd Towarzystwa - MEDICUS w składzie: Dr. Tadeusz Pyz - Prezes Dr. Michał Kulon - Wiceprezes ...

read more

FIND A DOCTOR


EVENTS

May 29, 2019

Kongres Polonii Medycznej oraz Światowy Zjazd Lekarzy Polskich jest to największe międzynarodowe spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego świata.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej oraz III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich pragnę poinformować o organizowanym przez nas wydarzeniu, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 maja - 1 czerwca 2019.

Kongres Polonii Medycznej oraz Światowy Zjazd Lekarzy Polskich jest to największe międzynarodowe spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego świata. W tym roku przypada jubileuszowe X spotkanie, które chcemy uczcić szczególnie uroczyście. Przygotowaliśmy bogaty program naukowy, kulturalny oraz integracyjny. Odbędą się trzydniowe sesje naukowe, a ich tematem przewodnim będzie: "Postęp techniczny w służbie medycyny". Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji, ale w programie Kongresu przewidujemy również sesje dotyczące etyki i deontologii w pracy lekarza, programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych, czy lekarskich pasji pozazawodowych. Ponadto planujemy otworzyć dyskusję nad nawiązaniem międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.

PROGRAM >>>

Z informacją na temat Kongresu pragniemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków na całym świecie. Dlatego zachęcamy Państwa do umieszczenia informacji na temat Kongresu na Państwa stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzenia nas w Gdańsku podczas Kongresu. Szczególnie interesująco zapowiada się Koncert Galowy Chórów Lekarskich, a także sesje naukowe, podczas których wystąpią znamienici wykładowcy z całego świata.

Do pisma załączamy wstępny program Kongresu (jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że będzie on ulegał zmianom, a aktualny program dostępny jest na stronie www.kongrespoloniimedycznej.com.pl, w zakładce program).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Biuro Kongresu Polonii Medycznej:
mail: kongres@oilgdansk.pl
tel. +48-58-524-3200

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Roman Budziński, mail: romanbudzinski@gmail.com 
tel. 501-773-805

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
Arkadiusz Szycman, mail: szycman@gmail.com 
tel. 604-523-674

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook