EVENTS

X Kongres Polonii Medycznej

Kongres Polonii Medycznej oraz Światowy Zjazd Lekarzy Polskich jest to największe międzynarodowe spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego świata.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej oraz III Światowego Zjazdu Lekarzy P...

read more

FIND A DOCTOR


EVENTS

Sep 29, 2018

Saturday, Sep 29, 2018, 6pm in the Broadway Ballroom of the New York Marriott Marquis located on 1535 Broadway (bet. 45th & 46th) in NYC.

The Polish-American Medical Society " MEDICUS", cordially invites all Medicus Members with their Families, new physicians, dentists and pharmacist to participate in The General Pulaski Memorial Parade 81st Annual Banquet, on Saturday, September 29th, 2018 at 6pm in the Broadway Ballroom of the New York Marriott Marquis located on 1535 Broadway (between 45th  and 46th) in New York City.

For more information call:

Dr. Anna Pyz: 212-677-5275 or

Dr. Nowak: 973-202-9763.

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook